Test Quizz

/2
22

Här ser du den tid du har kvar för våra frågor…

Tiden ute…


Test quizz

Detta är en test-quizz som inte ska publiceras

1 / 2

1) Vad är detta för ben?

Denna bild får anses som en ren anatomisk fråga. Idag tar man inte denna typ av röntgenbild utan anser man sig behöva denna bild göres en CT.

2 / 2

2) Vilken sida?

Som vi tidigare nämnt så ser man en skillnad i organen när man injicerat kontrastmedel.
Så vilken sida har fått denna kontrast innan bildtagningen?

Your score is

The average score is 27%

0%

Translate »